Etail » Order set » Waterkloof Hoërskool Klere aankope

Klik op skakel hieronder om stap vir stap te sien hoe hierdie Aanlyn aankope stelsel werk.

https://www.youtube.com/watch?v=bqCmYG2bSoQ&feature=youtu.be

ONS SLUIT 22 DESEMBER 2021 VIR DIE JAAR EN MAAK WEER 10 JANUARIE 2022 OOP!

HOU ASB. DIE VOLGENDE IN GEDAGTE WANNEER BESTELLINGS AANLYN GEPLAAS WORD:

DAAR IS VERSKILLENDE BESTEL DATUMS EN AFSNY DATUMS
KOM PAS ASB. BY ONS VOOR JUL AANLYN BESTEL

14 DESEMBER 2021 TOT 15 JANUARIE 2022 KAN AFHAAL 18 FEBRUARIE 2022

16 JANUARIE 2022 TOT 15 FEBRUARIE 2022 KAN AFHAAL 28 FEBRUARIE 2022

16 FEBRUARIE 2022 TOT 28 FEBRUARIE 2022 KAN AFHAAL 15 MAART 2022

1 MAART 2022 TOT 15 MAART 2022 KAN AFHAAL 31 MAART 2022

16 MAART  2022 TOT 31 MAART 2022 KAN AFHAAL 15 APRIL 2022

1 APRIL 2022 TOT 15 APRIL 2022 KAN AFHAAL 30 APRIL 2022

Algemene LO Drag & Skoolsweetpak

Algemene LO Drag & Skoolsweetpak

Seuns & Dogters Wedstryddrag (Netbal, Hokkie, Tennis, Tafeltennis)

Seuns & Dogters Wedstryddrag (Netbal, Hokkie, Tennis, Tafeltennis)

Personeel & Afrigters

Personeel & Afrigters

Ondersteuners

Ondersteuners

Sportsakke

Sportsakke

Flip Flops

Flip Flops

Seuns & Dogters Kultuurdrag

Seuns & Dogters Kultuurdrag